Wy-spa Odnowa biologiczna i rehabilitacja | Diagnoza: bruksizm. I co dalej?
odnowa biologiczna, rehabilitacja, masaże, spa, kinesytaping, laseroterapia,
2477
post-template-default,single,single-post,postid-2477,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge

Diagnoza: bruksizm. I co dalej?

Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami w nocy, nie jest rzadkim problemem i pojawia się u osób w różnym wieku. Może występować nie tylko w nocy, ale również i w ciągu dnia. Przyczyn może być wiele, jednak najczęstszą jest stres i zmęczenie.

Czy wiecie, że bruksizm jest parasomnią​? A parasomnia to grupa zaburzeń, które występują w czasie snu. Oprócz bruksizmu to również lęki i koszmary nocne, somnambulizm.

Etiologia bruksizmu nie jest do koń­ca wyjaśniona. Potencjalne przyczyny tego schorzenia można podzielić na dwie grupy:

* czyn­niki zewnętrzne,

* czynniki wewnętrzne.

Do czynników zewnętrznych zaliczyć możemy wysoki poziom stre­su, depresję, nerwicę. Natomiast czynnikami wewnętrznymi mogą być: wady zgryzu, patologie stawu skroniowo-żuchwowe­go, zaburzenia wydzielania neuro­przekaźników, głównie dopaminy.

U pacjentów z bruksizmem istotnym objawem są dysfunkcje stawu skronio­wo-żuchwowego i związane z nimi dysfunkcje mięśnia żwacza i mięśnia skroniowego. I tu zatrzymajmy się na chwilę. W dłużej trwającym schorzeniu dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu, pojawiają się bóle i trzaski podczas ruchów żuchwy. Dodatkowo mogą wystąpić również bóle szyi, głowy, uszu oraz zabu­rzenia słyszenia i snu.

Bruksizm – kogo dotyczy? Czy występuje u dzieci?

Najczęściej dotyka osoby między 25 a 45 rokiem życia. Według statystyk na to schorzenie cierpi 8 – 10 procent dorosłej populacji. Osobnym zagadnieniem pozostaje bruksizm u dzieci. Lekarze szacują, że bruksizm to problem dzieci w różnym wieku, a mimowolne ściskanie zębów i przesuwanie ich względem siebie ma co trzecie dziecko. Większość wyrasta z bruksizmu wraz utratą zębów mlecznych. Bywa też i tak, że z uwagi na rozmaite problemy emocjonalne (lub inne wyżej wymienione) bruksizm utrwala się jako nawykowe rozładowywanie napięcia. Jedynym domowym sposobem zapobiegania dolegliwościom związanym z bruksizmem jest eliminacja stresu u dziecka poprzez techniki relaksacyjne czy też opiekę psychologa.

Uznaje się, że bruksizm sam w sobie nie jest dziedziczny, ale dziedziczymy predyspozycje do powielania zachowań oraz wzorców reakcji emocjonalnych przyczyniających się do jego powstawania.

Jak przebiega leczenie?

Jest to proces złożony, który wymaga skorzystania z porad wielu specjalistów. Zaczynając od stomatologa, który zaproponuję zastosowanie szyn odciążających lub korygujących, ustawienie zgryzu. Później nad pacjentem powinien pochylić się fizjoterapeuta, który zastosuję terapię manualną, rehabilitację estetyczną, kinezyterapię, fizy­koterapię, masaż leczniczy, kinestiotaping bio-estetyczny oraz nauczy samodzielnej autoterapii. W wielu przypadkach potrzebna będzie psychote­rapia oraz farmakoterapia.

Jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w łagodzeniu objawów oraz zapobieganiu wtórnym skutkom bruksizmu dotyczącym stawu skroniowo-żuchwowego jest terapia ma­nualna, będąca składową funkcjonalną całego procesu leczenia tego schorzenia.

Diagnostyka zaburzeń stawu skronio­wo-żuchwowego w przebiegu bruk­sizmu opiera się na podstawowym schemacie diagnostycznym.

W wywiadzie pacjenci mogą zgłaszać charakterystycz­ne dolegliwości:

* ból w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego,

* ograniczenie jego ruchomości oraz „klikania” i trzaski,

* po przebudzeniu odczuwają silne zaciśnięcie zębów, a niekiedy wy­budza ich zgrzytanie zębami podczas snu,

* pacjenci mogą skarżyć się również na bóle głowy (głównie w rejonie pod­potylicznym),

* bóle szyi i barków (także z towarzyszącą sztywnością) oraz uszu,

* istotnym objawem mogą być zgłasza­ne zaburzenia wydzielania śliny oraz krwawienia podczas mycia zębów.

A może terapia manualna?

Terapia manualna jest jedną z metod funkcjonalnego leczenia zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w prze­biegu bruksizmu. Wskazaniem do jej zastosowania są: zaburzenia czynno­ści ruchu w stawie (hipermobilność, hipomobilność), zaburzenia czynno­ści mięśni oraz bóle i zawroty głowy. Przeciwwskazaniami są m.in.: ostre sta­ny zapalne, świeże złamania, procesy nowotworowe oraz osteoporoza.

Terapia manualna składa się z:

* mobilizacji stawowej,

* masażu poprzecznego tkanek głębokich,

* rozluźnianie skóry metodami stretchingu,

* uogólnione rozluźnienie pozycyjne,

* poizometryczna relaksacja mięśni .Technikę tę można zastosować w przy­padku zdiagnozowania ograniczonego zakresu otwierania ust.

O tym, jakie mogą być konsekwencje nieleczonego bruksizmu opowiem niebawem. A jeżeli borykasz się z tym schorzeniem i nie wiesz gdzie szukać pomocy, zapraszam Cię do naszej WY-SPY. Bo Twoje potrzeby to nasza motywacja. Twoje samopoczucie to nasz skarb.

Urszula Brejnak, dyplomowany fizjoterapeuta, terapeuta biologicznej odnowy, pasjonatka naturalnych techniki holistycznej pracy z twarzą i ciałem, właścicielka salonu odnowy biologicznej Wy-SPA.